Stichting beboet voor illegaal verwijderen asbest

Stichting beboet voor illegaal verwijderen asbest

Stichting beboet voor illegaal verwijderen asbest 1170 654 Klaver Ingenieurs & Adviseurs

De Inspectie SZW heeft aan een stichting voor jeugdzorg en hulpverlening een boete opgelegd van €100.800,- voor het illegaal verwijderen van asbesthoudende panelen van woonunits in Venlo.

De Inspectie voor SZW controleerde een woonlocatie na een klacht. Op het terrein lagen stukjes van de panelen. De technische dienst van de stichting, die de panelen verwijderde, wist dat er asbest in zat.

De stichting heeft verschillende overtredingen begaan. De asbesthoudende panelen hadden verwijderd moeten worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. De werkzaamheden zijn niet gemeld bij de Inspectie SZW, er is geen inventarisatierapport opgesteld, er zijn geen passende adembescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en het asbesthoudend afval is niet op de juiste wijze verpakt en afgevoerd.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden.

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden.

Jarenlange ervaring

Klaver Asbestinventarisaties en Advies staat bekend om haar specifieke vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Naast het reguliere asbestwerk zijn we in staat om bij asbestcalamiteiten snel voor een passende oplossing te zorgen.

Klaver Asbestinventarisaties BV
Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven

W. www.klaverasbest.nl
E. info@klaverasbest.nl
T. +31 (0)30 744 02 66