privacy
verklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die Klaver Asbestinventarisaties BV verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van onze website.

pijl

Klaver Asbestinventarisaties BV gevestigd aan Rembrandtlaan 46, 3723 BK Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer van toepassing?

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die Klaver Asbestinventarisaties BV verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van onze website.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Klaver Asbestinventarisaties BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Alle gegevens die door ons worden verzameld en bewaard, worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege verplicht is of nodig is voor het afhandelen van een bestelling.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Een eventuele vermelding van uw naam op onze website (bijvoorbeeld bij testimonials) wordt op uw eerste verzoek direct verwijderd. Uw verzoek kan per email of telefonisch.

Delen van persoonsgegevens met derden?

Zoals eerder omschreven verstrekt Klaver Asbestinventarisaties BV uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klaver Asbestinventarisaties BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactformulieren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Klaver Asbestinventarisaties BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Klaver Asbestinventarisaties BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klaverasbest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klaver Asbestinventarisaties BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klaver Asbestinventarisaties BV) tussen zit.

Bewaartermijn

Klaver Asbestinventarisaties BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 10 jaar. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst (fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Klaver Asbestinventarisaties BV maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Klaver Asbestinventarisaties BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventueel advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Raadpleeg onderstaande link voor toelichting cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klaver Asbestinventarisaties BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@klaverasbest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Klaver Asbestinventarisaties BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de onderstaande link.

Contactgegevens

Klaver Asbestinventarisaties BV
POSTADRES: Rembrandtlaan 46, 3723 BK Bilthoven
VESTIGINGSADRES: Rembrandtlaan 46, 3723 BK Bilthoven
E-MAILADRES: info@klaverasbest.nl
WEB: www.klaverasbest.nl
TELEFOON: +31(0)30 744 02 66
KVK NUMMER: 64891534
BTW NUMMER: NL855837585B01

Klaver Energielabels BV
E-MAILADRES: info@klaverenergielabels.nl
KVK NUMMER: 84772891

Datum en wijzigingen

Deze privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds onze actuele privacyverklaring vinden. Deze privacyverklaring is opgesteld op 26 maart 2022.

Op zoek naar de beste prijs en de beste service? Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan.

Jarenlange ervaring

Klaver Asbestinventarisaties en Advies staat bekend om haar specifieke vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Naast het reguliere asbestwerk zijn we in staat om bij asbestcalamiteiten snel voor een passende oplossing te zorgen.

Klaver Asbestinventarisaties BV
Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven

W. www.klaverasbest.nl
E. info@klaverasbest.nl
T. +31 (0)30 744 02 66