Asbestdaken met subsidie

Asbestdaken met subsidie

Asbestdaken met subsidie 1170 654 Klaver Ingenieurs & Adviseurs

Er komt een impuls van 20 miljoen euro om asbestplaten van boerderijdaken te verwijderen. Voorwaarde is dat de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) kondigt dat vandaag aan tijdens een werkbezoek in Overijssel. ,,Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd, en de agrarisch ondernemer gaat duurzame energie produceren.’’

De aangekondigde impuls houdt verband met het besluit dat over twaalf jaar alle asbestdaken moeten zijn opgeruimd. Momenteel ligt er naar schatting nog zo’n 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen. In een brief aan de Tweede Kamer laat Atsma vandaag weten dat hij 2024 kiest als jaar waarin alle asbestdaken uit Nederland verdwenen moeten zijn. Het is dan een halve eeuw nadat het materiaal op z’n populairst was (jaren ’70) en dertig jaar nadat asbest verboden werd als bouwstof (1994), dus alle asbestdaken zijn dan economisch afgeschreven.

Atsma wil voorkomen dat gebouweigenaren de oude golfplaten desondanks nog jaren laten zitten, omdat de risico’s met de jaren toenemen. Het verwerende materiaal laat gemakkelijker z’n levensgevaarlijke vezels los en ook de kans dat er bij brand, storm of andere calamiteiten asbest vrijkomt, neemt toe. De verantwoordelijkheid voor deze risico’s berust altijd bij de gebouweigenaar, maar de overheid wil waken voor dreigende verspreiding van asbestdeeltjes naar lucht en bodem.

De staatssecretaris baseert zijn voornemen om de daken per 2024 op te ruimen op een maatschappelijke kosten-batenanalyse die hij heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat het zonder wettelijke verplichting nog tot 2044 zou duren voordat alle asbestdaken vervangen zijn; het huidige tempo van vervanging is zo’n 4 miljoen vierkante meter per jaar. Het versneld saneren neemt de gezondheidsrisico’s weg, maar kost extra geld. Voor veel boeren betekent het immers dat ze hun dakbedekking eerder moeten vernieuwen dan technisch noodzakelijk is. Atsma wil hen stimuleren om tegenover dat verlies een nieuwe, duurzame inkomstenbron te plaatsen: zonne-energie.

Op asbestdaken mag niets gemonteerd worden, dus ook geen zonnepanelen. Boeren die bij het vervangen van de asbestplaten meteen investeren in zonnepanelen, wil Atsma belonen met een subsidie. Hij trekt daarvoor 20 miljoen euro uit, die hij verdeelt via de provincies. Enkele provincies hebben al een eigen subsidieregeling (gehad) voor ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’; de overige kunnen met het geld van Atsma ook zo’n regeling opzetten. De beschikbare 20 miljoen euro wordt verdeeld naar rato van het aantal agrarische ondernemingen per provincie.

Eerder dit jaar verruimde het kabinet reeds de fiscale stimuleringsregeling (VAMIL) die ondernemers kunnen aanspreken wanneer ze asbestdaken saneren en zonnepanelen monteren, in het kader van een Green Deal die Atsma sloot met o.a. LTO (boeren). Het extra geld dat de staatssecretaris nu beschikbaar stelt, is nadrukkelijk niet bedoeld als investeringspremie voor zonnepanelen. Daarvoor bestaan reeds de energie-investeringsaftrek en SDE+ subsidie van het ministerie van EL&I (voor ondernemers) alsmede een subsidieregeling van 15 procent waarvan uitsluitend particulieren gebruik kunnen maken.

Geld uit de nieuwe regeling van Atsma mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest; de provincies zullen het geld echter alleen verstrekken voor asbestsaneringen die gepaard gaan met een investering in zonne-energie. De verwachting is dat de subsidie zorgt voor een verdubbeling van de 4 miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt.

Bron: overheid

Jarenlange ervaring

Klaver Asbestinventarisaties en Advies staat bekend om haar specifieke vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Naast het reguliere asbestwerk zijn we in staat om bij asbestcalamiteiten snel voor een passende oplossing te zorgen.

Klaver Asbestinventarisaties BV
Rembrandtlaan 46
3723 BK Bilthoven

W. www.klaverasbest.nl
E. info@klaverasbest.nl
T. +31 (0)30 744 02 66