Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 1170 654 Klaver Ingenieurs & Adviseurs

Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van kracht. Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaald voor het verwijderen van het asbest dak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2 bedraagt.