Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

 In Asbest, Asbestdaken

Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van kracht. Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaald voor het verwijderen van het asbest dak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbest dak meer dan 35 m2 bedraagt.

Type hier uw zoekwoord en klik op enter

verbod asbestdaken uitgesteld